Рекламен формат Макет Описание Импресии* Цена**
Leaderboard 728х90, 970х90, 1068х90 728x90 Всички страници 50 000 10 лв.
Billboard 970х250 или 1068х250 Megaboard_Kaldata Всички страници 50 000 15 лв.
Medium Rectangle 300х250 300x250-kaldata Всички страници 50 000 10 лв.
Half page 300х600 300x600_kaldata Всички страници 50 000 14 лв.
Portrait banner 300х1050 Portrait banner 300х1050 Всички страници 50 000 16 лв.
Parallax
НОВО
Parallax Всички страници 50 000 18 лв.
Wallpaper Wallpaper_150x600_kaldata Всички страници 50 000 20 лв.
П-Wallpaper Branding_Kaldata Всички страници 50 000 25 лв.
Wallpaper + 300х250  Wallpaper Всички страници 50 000 27 лв.
Wallpaper + 300х600  Wallpaper Всички страници 50 000 30 лв.
Expandable / Floating 728х90, 970х90, 1068х90  728x90-EXPANDABLE Всички страници 50 000 15 лв.
Expandable / Floating 300х250  300x250-ЕXPANDABLE Всички страници 50 000 15 лв.
Expandable / Floating 300х600  300x600-floating Всички страници 50 000 16 лв.
Expandable / Floating 300х1050  300x1000-floating Всички страници 50 000 20 лв.
Transition  transition Всички страници 50 000 30 лв.
Splash  Splash Всички страници 50 000 25 лв.
Parade banner  Parade banner Всички страници 50 000 30 лв.
Videostitial  Videostitial Всички страници 50 000 30 лв.
Video Billboard 970х250, 970х300, 1068х300  Videostitial Всички страници 50 000 20 лв.
Video halfpage 300×600  Videostitial Всички страници 50 000 15 лв.
Inline video
НОВО
Inline video Всички страници 25 000 25 лв.
TVC Video Banner 300×250 300x250-kaldata Всички страници 50 000 15 лв.
Rollband Banner  Rollband-Banner-750x200 Всички страници 50 000 25 лв.
Drawbridge  Drawbridge Всички страници 50 000 30 лв.
Footer Banner  Footer-banner Всички страници 50 000 15 лв.
Corner banner 100×100, 150×150, 260×260  Corner-banner Всички страници 50 000 10 лв.
Mobile Rectangle 300×250
НОВО
Mobile-version Всички страници 50 000 10 лв.
Mobile Half Page 300×600
НОВО
Mobile-version Всички страници 50 000 14 лв.
Mobile banner 320х100 или 320х50 Mobile-version Всички страници 50 000 8 лв.
Mobile Splash 320х450 Mobile Splash 320×450 Всички страници 50 000 15 лв.
Mobile Footer 320х50 Mobile Footer 320×50 Всички страници 50 000 8 лв.
PR статия, Ревю/Тест PR-article Категория по избор 800 лв.
Leaderboard 728х90 (форуми) 728x90 Форуми 120 000 8 лв.
Expandable / Floating 728х90 (форуми) 728x90-EXPANDABLE Форуми 120 000 12 лв.
Закована тема във форумите Pinned_topic_in_forums Форум по избор 600 лв. на месец
Тема с анкета във форумите Topic_with_poll Форум по избор 600 лв. на месец

* Импресии на дневна база.
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии.

Оскъпяване

Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване, ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
Политическа реклама 50% оскъпяване

Обемни отстъпки

€ 1 500 – 3 000* 2%
€ 3 001 – 5 000* 4%
€ 5 001 – 8 000* 8%
€ 8 001 – 14 000* 10%
€ 14 001 + * 12% 12%
Отстъпка за рекламна агенция* 20%

* Отстъпките са с натрупване за календарна година и се начисляват на база натрупан грос обем само в сайта Kaldata.com.
** Отстъпките могат да бъдат ползвани авансово при сключване на едногодишен договор за изпълнение на съответния обем.