Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 18 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

Формат
Parallax

Размери (широчина x височина, в пиксели)
1330х300

Видове допустими файлове:
jpg, png, gif

Максимална тежест за файлове от вида jpg, png, gif:
120 KB

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.