Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 25 000 25 лв.

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

Формат
Inline video

Размери на първоначално заредената част (широчина x височина, в пиксели):
690×90

Максимален размер при отваряне на видеото (широчина x височина, в пиксели):
690×540

Видове допустими файлове за първоначално заредената част:
jpg, png, gif

Максимална тежест за първоначално заредената част, за файлове от вида jpg, png, gif:
50 KB

Видове допустими видео файлове:
mp4, flv

Максимална тежест за файлове от вида mp4, flv:
1.1 MB – зареждането е автоматично
Допустими са видео файлове с тежест до 2.2 MB само при планиране с frequency capping 1 на ден.

Максимална дължина на видеото/анимацията:
30 секунди

Допълнителни изисквания:
Звук се стартира от потребителя.

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.