Обадете ни се: (+359) 2 441 60 99

Expandable 300×250

Техническо описание

Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 15 лв.
Kaldata.com — Форум Форуми 120 000 12 лв.
Uroci.net Всички страници 20 000 9 лв.

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

 • Брой фалове: 1;
 • Файлови формати: SWF, HTML;
 • Максимално тегло на файла: 100 кБ;
 • Размери: Пълна ширина — 600 px, свита версия — 300 px; пълна височина — 250 px;
 • Флаш банерите в SWF формат трябва да съдържат не линк, а clickTag параметър*, за да може кликовете да бъдат отчитани от системата;
 • Изпълнителят на банера е отговорен за правилната работа на функциите във флаш банера, включително clickTag функцията. В случай, че се налага корекция по банера от наша страна, може да поискаме да ни бъдат изпратени изходният FLA файл и използваните в него шрифтове;
 • Изпратеният банер не може да натоварва на 25% или повече процесора на компютър със стандартна конфигурация. За стандартна конфигурация считаме следните хардуерни параметри: процесор Intel Celeron 1.7 GHz или AMD Duron 1.7 GHz с инсталиран Flash Player 8;
 • Не приемаме флаш банери с прозрачни бутони бутони извън видимите очертания на банера. Потребителят трябва да бъде пренасочван към страницата на рекламодателя само ако кликне на видима и отличима зона от банера;
 • Ако банерът насочва към повече от един линк, те трябва да следват следното именоване (главните букви са от значение): _root.clickTag1, _root.clickTag2, и т.н.
Ако използвате Actionscript 2 — Добавете следният код към on (release) събитие на бутон:

on (release)
{
getURL(_root.clickTag, "_blank");
}

ВАЖНО: Спазвайте главните и малките букви в _root.clickTag променливата!

Ако използвате Actionscript 3 — Добавете следния код към първия кадър:

var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
if(clickTag){
var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
if(!ExternalInterface.available){
navigateToURL(req, "_blank");
}else{
var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){return navigator.userAgent;}")).toLowerCase();
if(strUserAgent.indexOf("firefox")!=-1||(strUserAgent.indexOf("msie")!=-1&&
uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
}else{
navigateToURL(req, "_blank");
}
}
}
}

 • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
 • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
 • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
 • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
 • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
 • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.

Нагоре

За контакти

бул. „Джавахарлал Неру“ 28, „Силвър Център“, ет. 2, офис 41, 1324 София, България Phone: 02 441 60 99 Fax: 02 927 50 01