Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 25 лв.
Uroci.net Всички страници 20 000 25 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

Формат
Splash

Размери (широчина x височина, в пиксели)
800×600

Видове допустими файлове:
jpg, png, gif, HTML5

Максимална тежест за файлове от вида jpg, png, gif:
160 KB

Максимална тежест за първоначално зареждане на HTML5:
200 KB

Тежест за допълнително зареждане при HTML5 файлове:
300 KB

Максимална дължина на видеото/анимацията
10 секунди

Допълнителни изисквания
Задължителни бутони са „Затвори X“ (Шрифт: 16pt/21px), фиксиран в горния десен ъгъл на формата.
Допустими са само асинхронни скриптове от трети страни.

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.