Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 10 лв.
Uroci.net Всички страници 20 000 6 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

  • Максимално тегло на файла до 100KB;
  • Файлови формати: jpg, png, gif, HTML5;
  • Изпълнителят на банера е отговорен за правилната работа на функциите в HTML5 банера, включително clickTag функцията;
  • Променлива clickTag и target=_blank. (по стандарти на Gemius);

Формат TVC

Размери (широчина x височина, в пиксели)
300х250

Максимални размери при отваряне (широчина x височина, в пиксели)
n/a

Видове допустими файлове:
jpg, png, gif, pm4, flv, HTML5

Максимална тежест за файлове от вида jpg, png, gif, pm4, flv:
100 KB, допълнителни 1.1 MB за автоматично зареждано видео и без лимит за инициирано от потребителя

Максимална тежест за първоначално зареждане на HTML5:
200 KB

Допълнителни изисквания
Задължителни бутони: Play/Start, Stop и Mute. Могат да се допълват от допълнителни бутони Pause, Replay, Volume. Звук се инициира от потребителя.
При визии с бял или светъл фон се изисква да се добави рамка на банера от 1 px в тъмен цвят.

Максимална дължина на видеото/анимацията
30 секунди

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.