Медия Позиция Средно дневни показвания Цена за 1 месец
Kaldata.com – Форум Категория по избор 600 лв.
Kaldata.com – Форум Публикуване на линк към материала във Facebook (над 145 000 фена) 200 лв.

 

** Всички цени са без ДДС

Файлови формати: TXT, DOC, HTML;
  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.