Project Description

[tabgroup]

[tab title=“Позиции и цени“ icon=“file“]

[custom_table style=“3″]

Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 15 лв.

[/custom_table]

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

[/tab]

[tab title=“Технически изисквания“ icon=“exclamation-sign“]

[list]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Брой файлове: 1;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Максимално тегло на файла до 160KB;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Файлови формати: SWF, JPG, HTML;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Флаш банерите в SWF формат трябва да съдържат не линк, а clickTag параметър*, за да може кликовете да бъдат отчитани от системата;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Изпълнителят на банера е отговорен за правилната работа на функциите във флаш банера, включително clickTag функцията. В случай, че се налага корекция по банера от наша страна, може да поискаме да ни бъдат изпратени изходният FLA файл и използваните в него шрифтове;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Изпратеният банер не може да натоварва на 25% или повече процесора на компютър със стандартна конфигурация. За стандартна конфигурация считаме следните хардуерни параметри: процесор Intel Celeron 1.7 GHz или AMD Duron 1.7 GHz с инсталиран Flash Player 8;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Не приемаме флаш банери с прозрачни бутони бутони извън видимите очертания на банера. Потребителят трябва да бъде пренасочван към страницата на рекламодателя само ако кликне на видима и отличима зона от банера;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Адресът на целевата страница, която се зарежда при клик върху банера, не трябва да надвишава 2000 знака;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Ако банерът насочва към повече от един линк, те трябва да следват следното именоване (главните букви са от значение): _root.clickTag1, _root.clickTag2, и т.н.;[/list_item]

[/list]

[gap height=“10″]

[accordion open=“0″][accordion-item title=“* Инструкции за използването на clickTag параметър във Flash:“]

Ако използвате Actionscript 2 — Добавете следният код към on (release) събитие на бутон:

on (release)
{
getURL(_root.clickTag, "_blank");
}

ВАЖНО: Спазвайте главните и малките букви в _root.clickTag променливата!

[hr style=“2″ margin=“30px 0 30px 0″]

Ако използвате Actionscript 3 — Добавете следния код към първия кадър:

var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
if(clickTag){
var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
if(!ExternalInterface.available){
navigateToURL(req, "_blank");
}else{
var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){return navigator.userAgent;}")).toLowerCase();
if(strUserAgent.indexOf("firefox")!=-1||(strUserAgent.indexOf("msie")!=-1&&
uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
}else{
navigateToURL(req, "_blank");
}
}
}
}

[/accordion-item][/accordion]

[hr style=“2″ margin=“20px 0px 20px 0px“]

[mini-icon icon=“circle-arrow-right“] Задължително е банерът да съдържа бутон за затваряне на плаващата част с функция onCrossClick. Този бутон е квадратен или правоъгълен, минимум 14х14 пиксела, и обичайно съдържа в себе си изображение със знака X, текст „Затвори” или и двете;

[gap height=“10″]

[accordion open=“0″][accordion-item title=“Примерен код за бутон за затваряне:“]

Actionscript 2

on (release){
if(flash.external.ExternalInterface.available){
flash.external.ExternalInterface.call(_root.onCrossClick);
}else{
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");
}
}

[hr style=“2″ margin=“20px 0px 20px 0px“]

Actionscript 3

var onCrossClick:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.onCrossClick;
closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeAds);
function closeAds(e:MouseEvent):void{
if(onCrossClick){
ExternalInterface.call(onCrossClick);
}
}

[/accordion-item][/accordion]

[/tab]

[tab title=“Условия“ icon=“file“]

[list]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.[/list_item]

[/list]

[gap height=“20″]

[/tab]

[/tabgroup]