Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 16 лв.
Uroci.net Всички страници 20 000 18 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

 • Максимално тегло на файла до 200KB;
 • Файлови формати: jpg, png, gif, HTML5;
 • Размери: Пълна ширина — 600 px, свита версия — 300 px; пълна височина — 600 px;
 • Изпълнителят на банера е отговорен за правилната работа на функциите в HTML5 банера, включително clickTag функцията;
 • Променлива clickTag и target=_blank. (по стандарти на Gemius);

Формат TVC

Размери (широчина x височина, в пиксели)
300х600

Максимални размери при отваряне (широчина x височина, в пиксели)
600х600

Видове допустими файлове:
jpg, png, gif, pm4, flv, HTML5

Максимална тежест за файлове от вида jpg, png, gif, pm4, flv:
100 KB, допълнителни 1.1 MB за автоматично зареждано видео и без лимит за инициирано от потребителя

Максимална тежест за първоначално зареждане на HTML5:
200 KB

Допълнителни изисквания
Задължителни бутони: Play/Start, Stop и Mute. Могат да се допълват от допълнителни бутони Pause, Replay, Volume. Звук се инициира от потребителя.
При визии с бял или светъл фон се изисква да се добави рамка на банера от 1 px в тъмен цвят.

Максимална дължина на видеото/анимацията
30 секунди

 • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
 • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
 • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
 • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
 • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
 • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.