Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 25 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

  • Максимално тегло на файла до 150KB;
  • Файлови формати: jpg, png, gif, psd;

Моля свалете psd темплейт за подготовка на търсения от вас формат.

Изтегляне: Темплейт за П-Wallpaper

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.