[rev_slider portfolio-kaldata]

[gap height=“60″]

[separator headline=“h3″ title=“15 години на върха“]

Не се притесняваме, че ще бъдем обвинени в нескромност, казвайки, че Kaldata.com е една от най-старите онлайн медии в България и най-популярният български сайт за софтуерни, хардуерни, технологични и геймърски новини. Постигнахме това като предложихме на своите десетки хиляди потребители най-актуална информация за света на високите технологии. Към днешна дата това е най-големият и популярен сред софтуерните и хардуерни новинарски портали със своите над 50 000 уникални посещения ежедневно и над 1 500 000 месечно.

Информацията в сайта се обновява ежеминутно, което го прави една от най-актуалните и динамични медии у нас. В каталога му могат да бъдат намерени последни версии на някои от най-известните и популярни софтуерни приложени.

Много популярна част на сайта е [tooltip text=“218 291 са само регистрираните ни потребители!“]форумът[/tooltip], който през последните няколко години се наложи като един от най-големите и посещавани в България. Разнообразните му раздели дават широко поле за изява, търсене и предлагане на помощ, не само по въпроси свързани с технологиите.

Аудиторията на сайта се формира предимно от технически грамотни хора в активна възраст с висше образование, като над 60% от тях посещават сайта всеки ден, а над 40% по няколко пъти седмично.

[separator headline=“h3″ title=“Профил на аудиторията“]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Възраст“]

[skill percentage=“38.77″ title=“15-24 г. (38,77%)“]

[skill percentage=“26.28″ title=“25-34 г. (26,28%)“]

[skill percentage=“20.35″ title=“35-44 г. (20,35%)“]

[skill percentage=“11.67″ title=“45-54 г. (11,67%)“]

[skill percentage=“2.93″ title=“55+ г. (2,93%)“]

[/one_third]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Пол“]

[skill percentage=“46.36″ title=“Жени (46,36%)“]

[skill percentage=“53.64″ title=“Мъже (53,64%)“]

[/one_third]

[one_third_last][separator headline=“h4″ title=“Населено място“]

[skill percentage=“26.26″ title=“София (26,26%)“]

[skill percentage=“8.45″ title=“Варна (8,45%)“]

[skill percentage=“7.44″ title=“Пловдив (7,44%)“]

[skill percentage=“4.68″ title=“Бургас (4,68%)“]

[skill percentage=“53.17″ title=“Други (53,17%)“]

[/one_third_last]

[gap height=“30″]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Образование“]

[skill percentage=“20.55″ title=“Магистър/доктор (20,55%)“]

[skill percentage=“3.88″ title=“Бакалавър/полувисше (3,88%)“]

[skill percentage=“59.16″ title=“Средно (59,16%)“]

[skill percentage=“1.58″ title=“Основно (1,58%)“]

[/one_third]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Домакинство“]

[skill percentage=“7.99″ title=“Един човек (7,99%)“]

[skill percentage=“16.75″ title=“Двама души (16,75%)“]

[skill percentage=“33.20″ title=“Трима души (33,20%)“]

[skill percentage=“32.26″ title=“Четирима души (32,26%)“]

[skill percentage=“9.80″ title=“Петима или повече (9,80%)“]

[/one_third]

[one_third_last][separator headline=“h4″ title=“Личен месечен доход“]

[skill percentage=“6.21″ title=“До 199 лв. (6,21%)“]

[skill percentage=“15.39″ title=“200 – 399 лв. (15,39%)“]

[skill percentage=“18.25″ title=“400 – 599 лв. (18,25%)“]

[skill percentage=“15.25″ title=“600 – 999 лв. (15,25%)“]

[skill percentage=“8.31″ title=“1000 – над 1500 лв. (8,31%)“]

[skill percentage=“36.59″ title=“Нямам/без отговор (36,59%)“]

[/one_third_last]

[gap height=“30″]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Опит с компютрите“]

[skill percentage=“11″ title=“По-малко от година (11%)“]

[skill percentage=“33″ title=“1 – 5 г. (33%)“]

[skill percentage=“33″ title=“5 – 10 г. (33%)“]

[skill percentage=“23″ title=“Над 10 г. (23%)“]

[/one_third]

[one_third][separator headline=“h4″ title=“Време в Интернет“]

[skill percentage=“76.07″ title=“Всеки ден (76,07%)“]

[skill percentage=“14.73″ title=“Няколко пъти седмично (14,73%)“]

[skill percentage=“5.51″ title=“Веднъж седмично (5,51%)“]

[skill percentage=“3.68″ title=“Веднъж месечно (3,68%)“]

[/one_third]

[one_third_last][separator headline=“h4″ title=“За какво ползвате Интернет?“]

[skill percentage=“45″ title=“Развлечение (45%)“]

[skill percentage=“31″ title=Информация (31%)“]

[skill percentage=“16″ title=“Работа (16%)“]

[skill percentage=“4″ title=“Запознанство (4%)“]

[skill percentage=“4″ title=“Друго (4%)“]

[/one_third_last]

[gap height=“30″]

[two_third][separator headline=“h4″ title=“Заетост“]

[skill percentage=“6.37″ title=“Висш управленски персонал (6,37%)“]

[skill percentage=“7.94″ title=“Средно управленско ниво (7,94%)“]

[skill percentage=“8.9″ title=“Служител/работник (8,9%)“]

[skill percentage=“7.77″ title=“Работя за себе си (7,77%)“]

[skill percentage=“8.61″ title=“Друг нефизически труд в офис (8,61%)“]

[skill percentage=“7.41″ title=“Друг нефизически труд извън офис (7,41%)“]

[skill percentage=“6.73″ title=“Стажант (6,73%)“]

[skill percentage=“9.20″ title=“Лек физически труд (9,20%)“]

[skill percentage=“15.84″ title=“Тежък физически труд (15,84%)“]

[skill percentage=“7.79″ title=“Майстор (7,79%)“]

[skill percentage=“2.09″ title=“Общ работник (2,09%)“]

[skill percentage=“10.81″ title=“Не работя (10,81%)“]

[/two_third]

[one_third_last][separator headline=“h4″ title=“Тип интернет връзка“]

[skill percentage=“53″ title=“LAN (53%)“]

[skill percentage=“21″ title=“DSL (21%)“]

[skill percentage=“21″ title=“Cable modem (21%)“]

[skill percentage=“5″ title=“Dial up (5%)“]

[skill percentage=“5″ title=“Не зная (5%)“]

[skill percentage=“3″ title=“Друго (3%)“]

[skill percentage=“1″ title=“Наета линия ASDN (1%)“]

[/one_third_last]