Project Description

[tabgroup]

[tab title=“Позиции и цени“ icon=“file“]

[custom_table style=“3″]

Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 30 лв.

[/custom_table]

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

[/tab]

[tab title=“Технически изисквания“ icon=“exclamation-sign“]

[list]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Брой необходими файлове: 2;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Максимално тегло на файла до 100KB;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]This creative format consists of two SWF files: a footer banner 960x100px and a toplayer 700×500 px covering half of the page area. The display this ad starts by showing only the footer creative (placed usually on the right side of the page content). On user interaction (usually after user clicked a dedicated button in the smaller creative), half of the web page shifted horizontally and at the same time, the larger second creative moves into the view.[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Файлови формати: SWF, HTML;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Флаш банерите в SWF формат трябва да съдържат не линк, а clickTag параметър*, за да може кликовете да бъдат отчитани от системата;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Изпълнителят на банера е отговорен за правилната работа на функциите във флаш банера, включително clickTag функцията. В случай, че се налага корекция по банера от наша страна, може да поискаме да ни бъдат изпратени изходният FLA файл и използваните в него шрифтове;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Изпратеният банер не може да натоварва на 25% или повече процесора на компютър със стандартна конфигурация. За стандартна конфигурация считаме следните хардуерни параметри: процесор Intel Celeron 1.7 GHz или AMD Duron 1.7 GHz с инсталиран Flash Player 8;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Не приемаме флаш банери с прозрачни бутони бутони извън видимите очертания на банера. Потребителят трябва да бъде пренасочван към страницата на рекламодателя само ако кликне на видима и отличима зона от банера;[/list_item]

[list_item  icon=“circle-arrow-right“]Ако банерът насочва към повече от един линк, те трябва да следват следното именоване (главните букви са от значение): _root.clickTag1_root.clickTag2, и т.н.[/list_item]

[/list]

[hr style=“1,2,3,4″ margin=“30px 0 30px 0″]

[accordion open=“0″][accordion-item title=“* Инструкции за използването на clickTag параметър във Flash:“]

Ако използвате Actionscript 2 — Добавете следният код към on (release) събитие на бутон:

on (release)
{
getURL(_root.clickTag, "_blank");
}

ВАЖНО: Спазвайте главните и малките букви в _root.clickTag променливата!

[hr style=“1,2,3,4″ margin=“30px 0 30px 0″]

Ако използвате Actionscript 3 — Добавете следния код към първия кадър:

var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
if(clickTag){
var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
if(!ExternalInterface.available){
navigateToURL(req, "_blank");
}else{
var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){return navigator.userAgent;}")).toLowerCase();
if(strUserAgent.indexOf("firefox")!=-1||(strUserAgent.indexOf("msie")!=-1&&
uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
}else{
navigateToURL(req, "_blank");
}
}
}
}

[/accordion-item][/accordion]

[/tab]

[tab title=“Условия“ icon=“file“]

[list]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;[/list_item]

[list_item icon=“circle-arrow-right“]Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.[/list_item]

[/list]

[gap height=“20″]

[/tab]

[/tabgroup]