Медия Позиция Средно дневни показвания* Цена за 1000 показвания**
Kaldata.com Всички страници 50 000 10 лв.

 

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

Формат
Corner Banner

Размери (широчина x височина, в пиксели)
100×100, 150×150, 260×260

Видове допустими файлове:
GIF, JPG, PNG, SWF, HTML, HTML5

Максимална тежест за файлове от вида GIF, JPG, PNG, SWF, HTML, HTML5:
120 KB

This ad is a graphic element displayed in the corner of the browser window. After moving the mouse pointer over the creative, it expands to the defined size in the available directions (depending on which corner of the window is used to display the creative). There is possibility to add a closing cross to the ad, to let users make it disappear.

Демо: ТУК

Технически изисквания: ТУК

  • Рекламните материали се изпращат един работен ден преди старта на кампанията;
  • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително;
  • Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами;
  • Всеки рекламодател получава достъп до онлайн статистика на показванията и кликовете;
  • Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати подлежат на обсъждане;
  • Kaldata си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.